Skolens historie

Krabbeshus Heldagsskole 1980-2003 - Et kaleidoskopisk tilbageblik

Et hvert land, en hver by, en hver familie har sin egen historie. Ikke en historie, som er isoleret fra andre historier, men altid en del af andre historier og på forskellig måde flettet sammen med disse historier. Sådan er det også for Krabbeshus Heldagsskoles historie. En kronologisk beskrivelse af skolens historie vil - som det fremgår af de følgende afsnit - indebære helt nødvendige afstikkere til andre historier for at kunne placere forskellige hændelser og udviklingstendenser i en større sammenhæng.

Skolens historie er dels skrevet som et historisk bidrag, dels skrevet for at give nye og kommende medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, forældre m.fl. et indblik i og en forståelse for, hvorfor nutidens Krabbeshus Heldagsskole er som den er.

Det skal understreges, at beskrivelsen er baseret på subjektive oplevelser, og at der givetvis vil kunne forekomme subjektive vægtninger af indholdet, ligesom det heller ikke kan udelukkes, at nogle læsere vil kunne finde mangler i beskrivelsen. Dette er i så fald ikke tilsigtet.

Hent hele artiklen her.


I år 2005 havde skolen 25 års jubilæum. Jubilæumsskriftet kan downloades her.