TEACCH

Krabbeshus Heldagsskole arbejder - som mange andre autismetilbud - udfra den amerikanske TEACCH-tilgang.

TEACCH er en forkortelse for ”Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children”. Det er en pædagogisk praksis, der bruges til specialundervisning af børn og unge med AST i skolealderen.

Grundlæggende handler TEACCH om, at respektere det autistiske menneskes måde at være på, og ret til at bevare hans/hendes interesser og særpræg. Man stræber ikke efter at forme et ”normalt” barn gennem undervisningen, men fokuserer i stedet på den enkelte elevs udviklingsmuligheder, især med hensyn til selvstændighed og handlemuligheder.

TEACCH går altså ikke ind og ændrer på det autistiske barns adfærd, men stræber efter at gavne de underliggende forhold, der gavner barnets indlæring.

Der er tre grundlæggende idéer i TEACCH:

  • Forældrene medinddrages og har indflydelse på alle beslutninger der tages i løbet af behandlingen
  • Støtten er livslang og kontinuerlig
  • Eksperterne, der varetager behandlingen, er virkelig eksperter på autismeområdet og kan derfor bedre sætte sig ind i den autistiske persons tankegang

Undervisningen er baseret på at fremme kommunikation og forståelse gennem visualisering og konkretisering i en fast struktureret ramme. I stedet for at instruere barnet verbalt, er der lagt vægt på brugen af visuelle virkemidler, som for eksempel billeder af hverdagsting eller opgaver der skal udføres. Der tages højde for det enkelte barns behov.