Intensive Interaktion

En tilgang til at udvikle kommunikation hos meget tilbagetrukne mennesker med autisme

Ideen bag Intensiv Interaktion er at ved at tale barnets sprog, dele dets interesser og imitere det, kan man give barnet en ro og en følelse af at omverdenen vil det noget. At være sammen på barnets præmisser.

Metoden skal gennemsyre hele barnets hverdag. Hver gang barnet gør noget bliver der svaret. Men det er vigtigt at det ikke er efterligning, men netop et svar, da den lille nuance eller forskel vækker opmærksomheden.

Målet er således at flytte selvstimulation til delte aktiviteter med omverdenen. De giver samhørighed og en interesse for at bygge bro til den "ydre" verden.