Sociale historier

Amerikaneren Carol Gray har udviklet dette redskab til at hjælpe med at skabe større social forståelse hos mennesker med autisme.

De sociale historier kan kompensere og afhjælpe de vanskeligheder børn og unge med autisme og Aspergers syndrom har. Historierne kan give en perspektivering af sociale situationer og hjælpe med at korrigere sociale misforståelser. Ligeledes kan sociale historier videregive informationer om, hvad det er vigtigt for barnet/den unge at rette opmærksomheden imod. Historierne kan også være med til at planlægge handlinger og forudsige begivenheder.

Historierne skrives til et bestemt barn/elev i en bestemt situation. En social historie indeholder for et førskolebarn få ord, store bogstaver og enkle illustrationer. For det større barn eller den unge kan en social historie indeholde komplekse beskrivelser af sociale situationer i en mere generel form.