Trin for trin

En måde at lære sociale kompetencer

"Trin for trin" er et struktureret program for læring af sociale kompetencer inden for områderne:

  • Empati: sætte ord på egne følelser - aflæse andres følelser
  • Impulskontrol og problemløsning: stoppe op, identificere problemet, tænke løsninger og handle
  • Selvkontrol: teknikker til håndtering af frustration