Skolefritidsordning

Åbningstiden på Krabbeshus Heldagsskole er voksenguidede læringsforløb. Vi planlægger dagen således, at åbningstiden er ét samlet læringsforløb for børn og unge med autisme, hvor den sociale og kommunikative træning bliver indlejret i alle skolens aktiviteter. Hermed sikres den nødvendige kontinuitet, læring og tryghed for elever og forældre.

Integreret SFO og Ungdomsklub på Krabbeshus Heldagsskole er oprettet i henhold til servicelovens § 36. Formålet er at give et individualiseret tilbud uden miljøskift. Integreret SFO er en integreret del af skolens daglige virksomhed, fordi: 

 • De personlige, sociale og kommunikative læringsmål koordineres med skoleaktiviteterne. 
 • Personalet er gennemgående.
 • Personalet i hver klasse består af både lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere, der sammen forbereder læringstiden i åbningstiden.
 • Eleverne forbliver i de sammen elevgrupper i åbningstiden, fordelt efter alder og funktionsniveau.

Med udgangspunkt i Fælles Mål og elevernes individuelle vanskeligheder vedr. socialt samspil, kommunikation, adfærd og forestillingsevne, fokuseres der i åbningstiden på følgende områder:

 • Selvhjælpsfærdigheder.
 • Kommunikation og sprogbrug.
 • Selvstændighed i sociale sammenhænge. 
 • Socio-emotionelle udtryk.
 • Det sensomotoriske og perceptuelle område.


Åbningstider i forbindelse med SFO i forhold til børn og forældre i Skive Kommune

 • Ved valg af SFO på deltid kan der placeres 10 timers SFO tid om ugen efter aftale i tidsrummet 6.15-16.30.
 • Ved valg af SFO på fuld tid kan der laves aftaler i tidsrummet 6.15-16.30
 • Skolen og SFOen holder lukket 3 uger i sommerferien, mellem jul og nytår og Grundlovsdag