Klubtilbud

Klubben på Krabbeshus Heldagsskole henvender sig til skolens unge i 7-10. klasse.

På grund af alvorlige indskrænkninger i kommunikationsevnen og sociale færdigheder, har disse unge ofte et begrænset samvær med jævnaldrende, og deltager sjældent eller aldrig i almindelige sports- eller foreningstilbud. Dette medfører en ufrivillig oplevelse af isolering og mangel på erfaringer i socialt samspil.

Med udgangspunkt i den samfundsmæssige ungdomskultur indebærer tilbuddet social træning og strukturerede aktiviteter i forhold til fritidsrelationer mellem ligestillede, omverdenkendskab og brug af nærmiljøets øvrige fritidstilbud.

Målet er at styrke de unges evne til at vælge og deltage i relevante fritidsbaserede aktiviteter i det kommende voksenliv.

Klubbens åbningstid er torsdage fra kl. 15.00-20.30 i 40 skoleuger.

Deltagelse i Klubben kræver forudgående bevilling/godkendelse fra hjemkommunen.

Kommuner, som har elever tilmeldt Klubben betaler et takstbeløb pr. elev.  

Takstbeløbet dækker udgifter til personale, materialer, aktiviteter og aftensmad.

Hjemtransport fra Klubben påhviler forældrene, evt. som turnusordning med fællesbefordring.