Rådgivning

Forældre til børn og unge med autismespektrum forstyrrelser har ofte brug rådgivning og vejledning i dagligdagen. Forældre har flere muligheder for at søge denne vejledningFamiliens sagsbehandler kan rådgive om støttemuligheder i henhold til Serviceloven. Det kan dreje sig om behov for aflastning, frikøb fra arbejde, deltagelse i kurser og konferencer, deltagelse i skolens SFO mm.

Hjemkommunens  PPR

Rådgiver om skoleplacering (visitation), støttemuligheder i henhold til folkeskoleloven mm.

Landsforeningen Autisme

Har tilknyttet socialrådgivere, som kan rådgive om forældrenes rettigheder i henhold til bl.a. Serviceloven. Den lokale kredsforening vil ligeledes kunne yde rådgivning og medvirke som bisidder i møder med kommunale myndigheder.

Krabbeshus Heldagsskole

Tilbyder alle nye forældre deltagelse i forældreuddannelse. Herudover vil elevens kontaklærer/-pædagog i begrænset omfang kunne rådgive forældrene om særlige forhold, som måske kan bidrage til undgåelse af konflikter i hjemmet eller give familielivet bedre vilkår generelt. Skolens PPT medarbejdere vil ligeledes i begrænset omfang kunne rådgive og vejlede familien.