Udskoling

Krabbeshus Heldagsskole er en folkeskole, hvor eleverne kan gå fra 0. – 10. klasse.

Efter grundskoleforløbet foreligger følgende muligheder:

  1. STU – en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.
  2. EGU – en toårig, individuelt tilrettelagt erhvervsgrunduddannelse med stor vægt på praktik.
  3. Aktivitets- og samværstilbud.
  4. Beskyttet beskæftigelse.
  5. Andet.

Elevernes valg af uddannelse eller beskæftigelse foregår i et tæt samarbejde mellem eleven selv, dennes forældre, skolen og UU vejleder / sagsbehandler.

Fra 8. klasse udarbejdes hvert år en uddannelsesplan.

Hvor det er relevant, etableres der i de ældste klasser praktikforløb for eleven. Ønsker og muligheder drøftes ved de årlige opfølgningsmøder fra 8. – 10. klasse, hvor både UU vejleder og sagsbehandler fra elevens hjemkommune deltager. De er centrale personer ved overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse/beskæftigelse.