Udviklingssektion og faglige netværk

I udviklingssektionen er opgaverne mange og forskelligartede, og sektionen forholder sig til det faglige miljø både på det interne og det eksterne niveau.

Internt arbejdes med den faglige opdatering af personalet, hvor den autismepædagogiske udvikling har høj prioritet. Der afholdes mange forskellige interne kurser, hvor indholdet er viden, forståelse og konkrete redskaber til det daglige pædagogiske arbejde. Herudover udvikles de faglige kompetencer via andre relevante eksterne kurser. Endvidere forholder sektionen sig til kommunikation og PR via bl.a. skolens hjemmeside og skoleblad.

Eksternt arbejdes der med bl.a. kursusvirksomhed, rådgivning og vejledning af såvel forældre som professionelle, samt opsøgende arbejde i forbindelse med forskellige samarbejdsparter rundt i regionen og landet.

De faglige netværk Krabbeshus Heldagsskole er en del af er bl.a.

  • Fonden Samrådet
  • Division TEACCH, The University of North Carolina USA
  • UddannelsesCenter Hilltop, Skive
  • Studio III Danmark
  • Netværksgruppe for ergoterapeuter, der arbejder med elever med ASF