Kursustilbud og vejledning

Krabbeshus Heldagsskole tilbyder en række kursustilbud og vejledning. Læs mere herom her.

Forældreuddannelse

Vejlederteamet på Krabbeshus yder vejledning i de almindelige folkeskoler til personale der arbejder i klasser, hvor der er børn med en autismediagnose eller sammenlignelige tilstande. At arbejde med børn med særlige udfordringer kræver ofte et udvidet samarbejde med forældrene. Det er nødvendigt med en fælles forståelse af barnet og dets udfordringer, så både skole og hjem støtter op om hinanden. Forældre til børn med autisme eller sammenlignelige tilstande på Krabbeshus inviteres til forældreuddannelsen på Krabbeshus.

Vi har gode erfaringer med forældrenes deltagelse. Alle giver udtryk for at kurset har givet dem brugbar viden, konkrete og relevante redskaber samt positivt samvær og erfaringsudveksling med andre i samme situation som dem selv.

Krabbeshus Heldagsskole tilbyder nu også forældreuddannelse for  alle Skive Kommunes folkeskolers forældre, der har børn med autisme eller sammenlignelige tilstande. Forældrene deltager sammen med andre forældre fra Krabbeshus. Tilbuddet er en del af Skive Kommunes samlede skoletilbud, og er således omkostningsfrit for forældrene. Forældre fra andre kommuner kan deltage mod betaling. Pris: 2500 kr. pr. forældrepar.

Kursusbeskrivelsen kan hentes her.