Arbejdet i skolebestyrelsen

Som andre selvstændige skoler har Krabbeshus Heldagsskole sin egen skolebestyrelse. De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode. Den nuværende valgperiode løber fra 1. august 2014 til 31. juli 2018. 

Skolebestyrelsen lægger de lokale rammer og “sætter kursen” for skolens drift og udvikling, træffer overordnede beslutninger om budget- og regnskabsforhold, fastsætter principper for mange væsentlige pædagogiske, planlægningsmæssige og økonomiske forhold af betydning for skolens hverdag. Især skole-hjem samarbejdet er et vigtigt arbejdsområde for skolebestyrelsen.

Skolebestyrelsen medvirker ved ansættelse af pædagogisk personale i faste stillinger.

Skolebestyrelsen afholder 1 årligt møde for hele forældrekredsen, hvor formanden beretter om arbejdet i bestyrelsen i det forløbne år.

Referater fra skolebestyrelsens møder offentliggøres på her skolens hjemmeside.

Der afholdes bestyrelsesmøder ca. 1 gang om måneden. Bestyrelsesmøderne kan ses på skolens aktivitetsplan.

Forældrene er altid velkomne til at rette henvendelse til bestyrelsesmedlemmerne. Hvis forældre har forslag til dagsordenspunkter, bedes disse meddelt senest 14 dage før møderne.

Her er de principper skolebestyrelsen arbejder ud fra listet op, og der kan ses en uddbybning ved at klikke her (MANGLER).

  1. Undervisningens organisering
  2. Opgavefordeling mellem personalet
  3. Skole/hjem samarbejde
  4. Lejrskoler og ekskursioner
  5. (Fælles)-arrangementer for eleverne på skolen
  6. Særlige forhold