Pårørendedag

Pårørendedag er et tilbud til søskende, bedsteforældre og andre pårørende og interesserede om et uformelt og afslappende indblik i elvernes hverdag på Krabbeshus Heldagsskole.

Vi vil med denne dag give deltagerne et ufor­melt og afslappet indblik i, hvordan hver­dagen former sig for elever på Krabbeshus Heldagsskole. Vi ved, at det kan være meget udbytterigt at møde andre pårørende til elever med autisme spektrum forstyrrelse.

Pårørendedagen er et tilbud til bedsteforældre, onkler, tanter, mostre og fastre, søskende, af­lastnings­familier og andre med tilknytning til familien (men altså ikke for forældre og elever).

Pårørendedagen består af 3 programmer som afvikles samtidigt:

A) Grundkursus
B) Fortsætterkursus
C) For søskende i aldersgruppen 10-16 år

Pris for medlemmer af Landsforeningen Autisme er 30 kr. For ikke-med­lemmer 60 kr. Børn under 16 deltager gratis. Prisen dækker kaffe og frokost. Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig. Betalingen finder sted på dagen.

Arr.: Landsforeningen Autisme, Kredsforening Limfjord og Krabbeshus Heldagsskole